Vidar Lindqvists bildsamling

INVENTERING AV GÅRDARNA I GAMLA STAN, EKENÄS

Bästa Gamla Stan innevånare.

Gamla Stan i Ekenäs r.f. och fotograf Vidar Lindqvist kommer att arrangera en fotoutställning om gårdarna i Gamla stan under hösten 2024. Vårt gemensamma mål är att även sammanställa en skrift om Gamla Stans gårdar – detta är dock bara möjligt om vi får tillräckligt med material om gårdarnas historia. Därför vädjar föreningen till sina medlemmar och de som bor i Gamla Stan om samarbete. Vi hoppas på er hjälp med att få fram information och intressanta fakta om gårdarna, kanske till och med bilder som ej ännu publicerats. Allehanda anekdoter som belyser livet i gårdarna är av intresse. Visst finns det redan en hel del information och fakta om gårdarna, men vi hoppas och tror att det finns fakta om gårdarna som inte tidigare dokumenterats i skrift.

Kartläggningen sker genom forskning på olika arkiv. Bland annat Asko Salokorpis kartläggning på 90-talet. Genom enkäter och intervjuer.

För kartläggningen svara Vidar Lindqvist samt Christian Gröndahl.

Ifall att du har några frågor kring kartläggningen, vänligen hör av dig till oss.

Vidar Lindqvist +358 40 047 0291 
Christian Gröndahl +358 500 507 361

Vore fint om ni kunde svara på enkäten eller vara i kontakt med oss föe en intervju före medlet av maj månad. 

 

Kartan över Ekenäs.

Karta med tomt numrorna Karta med dagens gatunumror ( gamla i rött och daens i grönt).
Klicka på kartorna så får du förstoringar av av dem
Vi skulle gärna göra en intervju med er.
Skriv siffran 5 med bokstäver:

Finns det bevarade, äldre fotografier (interiörer, exteriörer, personporträtt) som har anknytning till gården? Om svaret är JA! och du går med på att föreningen får digitalisera fotografierna, ta då kontakt med fotograf Vidar Lindqvist, tel. 0400470291 eller studio.vidar@co.inet.fi

Föreningen Gamla Stan i Ekenäs rf. vill tack dig för att du tog dig tid att svara på frågorna. Samtidigt vill föreningen önska dig trevlig fortsättning på året.

Styrelsen.