Torg

Gamla stan kan man med fog kalla de många torgens stadsdel. I stadskärnan finns fem torg om man räknar man med Sommartorget, ett kvällstorg i Stallörsparken. På Rådhustorget som är ekenäsbornas självskrivna mötesplats hålls, förutom torgdagarna onsdag och lördag, också traditionsenlig julmarknad, påsktorg och skördemarknad. 

 

Rådhustorget

Rådhustorget. Det gamla Ekenäs absoluta centrum med sitt fina stadshus från 1882. Torgdagar är onsdagar och lördagar från kl. 7-14. Från torget utgår Finlands äldsta gågata (1966), Kungsgatan. Till julen pryds Rådhustorget av en stor julgran. Den traditionella julfreden utlyses på julafton kl 18 från stadshusets trappa. 

Basatorget

Basatorget med Skampålen var platsen för allmänna bestraffningar. Namnet kommer från ordet basa som betyder att ge stryk, aga eller piska. Basatorget med sin nya stenläggning är Gamla stans evenemangsplats.

Fisktorget

Fisktorget. Platsen för fiskförsäljning förr i tiden. Fiskarna kombinerade ofta kyrkbesöket på söndagar med fiskförsäljning direkt från sina båtar. Vid Fisktorget finns gården där konstnärinnan Helene Schjerfbeck bodde några somrar. Vid Fisktorget verkade också stadens första tryckeri.

Vassbukstorget

Vassbukstorget. Litet torg längst ute på Barckens udde. (Carl-Gustaf Barck var logarvare och bodde längst ute på udden). Ekenäs blev vida känt för sin vassbuk på 1800-talet då flera ekenäsdamer tillverkade kryddfisken i stora mängder och sålde den runt om i landet. Tillgången på vassbuk i Ekenäs skärgård var god och damerna lär ha stått på stranden och väntat på att fiskebåtarna skulle komma in med sina fångster för att genast kunna köpa upp vad de behövde. Inte alltid utan högljudda protester från sina konkurrenter. Ännu idag säljer Ekenäs första apotek sin egen tillverkning av vassbukskrydda.

Kvällstorget

Kvällstorget i Stallörsparken tisdagar under sommarsäsongen. Här finns lokalproducerade grönsaker, hantverk och prylar av alla de slag. Sommartorget är träffpunkten för ekenäsbor, båtgäster och sommargäster.