Infotavlorna vid infarterna till Gamla stan

25.09.2020 kl. 10:44
Föreningen har i sommar satt upp 3 stycken infotavlor i Gamlastan

Infotavlorna vid infarterna till Gamla stan

Föreningen har i sommar satt upp 3 stycken infotavlor i Gamla stan.

Föreningen har med staden Raseborg stöd satt upp Informationstavlor om Gamla stan. En tavla är uppsatt vid Motel Marine, den andra på Vassbukstorget och den tredje på Rådhustorget. Kartan är planerad av grafikern Peter Bange.